Vad är giftorättsgods?

När man ingår äktenskap får makarna något som kallas giftorätt.
Giftorätt är inte samma sak som äganderätt - giftorätt innebär att man har rätt till halva värdet av den andra makens egendom i samband med skilsmässa eller dödsfall.

Vid en skilsmässa ska värdet av allt makarna äger läggas samman och, efter avdrag för skulder, fördelas lika mellan dem. Undantaget är sådant som är enskild egendom genom äktenskapsförord, testamente eller villkor i gåvobrev.

Läs mer i vår stora guide om äktenskapsförord

Skriv Äktenskapsförord
Gå tillbaka