Gäller ett äktenskapsförord vid dödsfall?

Äktenskapsförordet har betydelse för vad som ska eller inte ska delas lika vid en bodelning. Det som ska delas kallas giftorättsgods och det som inte ska delas och därmed inte ingå i bodelningen kallas för enskild egendom. En bodelning kan göras vid antingen en separation eller vid ett dödsfall. När någon gått bort görs först en bodelning där makarnas giftorättsgods delas lika. Därefter fördelas arvet enligt lag eller enligt ett testamente. Om makarna inte har barn eller endast har gemensammma barn får ett äktenskapsförord inte så stor betydelse eftersom den efterlevande ärver den den avlidna maken fullt ut (även den enskilda egendomen). I det fall makarna har barn från ett tidigare förhållande (särkullbarn) kan ett äktenskapsförord ha betydelse för arvet.

Läs mer i vår stora guide om äktenskapsförord

Andra har även sökt på

Gå tillbaka