Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Ändras några ekonomiska förhållanden om man gifter sig?

Efter vigseln äger makarna liksom tidigare sina egna saker, pengar, fastigheter o.s.v. och ansvarar endast för sina egna skulder. Makarna kommer inte att ha rätt till varandras ägodelar eller ansvara för varandras skulder. Båda makarna äger sina saker på samma sätt som innan de gifte sig.

Om makarna skiljer sig har man rätt att behålla sina saker men vardera make har trots detta rätt till hälften av det totala värdet av allt som de båda äger. Detta gäller om inget äktenskapsförord har skrivits mellan makarna. Alltså ska den maken som äger mest lösa ut den make som äger mindre, genom att betala mellanskillnaden, för att få behålla sina ägodelar.

Genom ett äktenskapsförord kan man bestämma att egendom inte ska hälftendelas vid skilsmässa. Exempel: Makarna Per och Frida har bestämt sig för attskiljas. De har inte skrivit något äktenskapsförord. De bor i en villa som Frida betalat. Villan är värd en miljon kronor. För att Frida ska få behålla villan efter skilsmässan måste hon betala en halv miljon till Per, alltså halva värdet av villan, om Per begär det.

Läs mer i vår stora guide om äktenskapsförord

Andra har även sökt på

Gå tillbaka