Måste ett äktenskapsförord registreras hos Skatteverket?

Ja, ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att bli giltigt.

Skriv Äktenskapsförord
Gå tillbaka