Sker registrering av äktenskapsförord hos tingsrätt?

Nej, registrering av äktenskapsförord sker sedan 1 oktober 2011 hos Skatteverket. Tidigare registrerades äktenskapsförord hos tingsrätten.

Skriv Äktenskapsförord
Gå tillbaka