Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vad innebär surrogatregeln?

Surrogatregeln innebär att något som ersätter enskild egendom också blir enskild egendom och därmed inte kommer att delas vid en skilsmässa. Exempel: En tavla som makarna genom ett äktenskapsförord bestämt ska vara enskild egendom säljs. Pengarna som den maken som ägt tavlan får blir då också enskild egendom.

Skriv Äktenskapsförord
Gå tillbaka