Vad är avkastning på enskild egendom?

Avkastning kan t.ex. vara inkommande hyror för ett fritidshus som hyrs ut under somrarna. Har en make pengar på ett bankkonto som ger en sparränta är denna ränta avkastning. Fritidshuset eller pengarna på kontot kan genom ett äktenskapsförord ha bestämts vara enskild egendom som inte ska delas vid en skilsmässa. Makarna kan bestämma att avkastningen också ska vara enskild egendom. Bestämmer inte makarna detta i ett äktenskapsförord blir avkastningen inte enskild egendom. Detta innebär att hyres- och ränteintäkter från enskild egendom i stället blir giftorättsgods, som kommer att delas på hälften om makarna skiljer sig.

Läs mer i vår stora guide om äktenskapsförord

Andra har även sökt på

Gå tillbaka