Om den ena maken köper något för den andre makens pengar- vem äger då egendomen?

Den make vars pengar använts för betalning av egendomen äger den.

Skriv Äktenskapsförord
Gå tillbaka