Gäller ett äktenskapsförord i Sverige som har upprättats utomlands?

Huvudregeln är att ett äktenskapsförord som upprättats utomlands enligt det landets gällande lagar, regler och formkrav även blir giltigt i Sverige. Om makarnas hemvist var i Sverige då äktenskapsförordet skrevs, måste det registreras hos Skatteverket.

 

Andra har även sökt på

Gå tillbaka