Är det möjligt att i ett äktenskapsförord göra pengar till enskild egendom?

Det är möjligt att göra specifika konton eller andra banktillgodohavanden till enskild egendom i ett äktenskapsförord, dvs att det inte delas lika i en bodelning. Om man vill göra pengar investerade i en bostad till enskild egendom rekommenderar vi att antingen göra andelen i bostaden till enskild egendom alternativt att lägga till ett skuldebrev för beloppet man vill göra till enskild egendom. Det finns en risk med att göra pengar till enskild egendom eftersom beloppet kan sammanblandas med giftorättsgods och därmed "smittas" till att bli giftorättsgods. Exempelvis om du gör ett konto till enskild egendom och sedan överför pengar från ett annat konto som inte är enskild egendom.

Läs mer i vår stora guide om äktenskapsförord

Andra har även sökt på

Gå tillbaka