Kan jag skriva ett äktenskapsförord med en utländsk medborgare

Ja, om du följer de lagstadgade formkraven kan ett äktenskapsförord ingås med en utländsk medborgare. Tänk på att det vid en eventuell tvist om bodelningen kan vara lagen från den utländske medborgarens land som blir aktuell. Ta därför reda på vilka formkrav som krävs i det landet för att inte riskera att äktenskapsförordet blir ogiltigt.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka