Kan vi bestämma att viss egendom jag äger ska vara min makes enskilda egendom?

Nej, det går inte. För att egendom (eller viss del av den) ska kunna utgöra din enskilda egendom måste du ha äganderätt till egendomen (eller viss del av den).

Läs mer i vår stora guide om äktenskapsförord

Andra har även sökt på

Gå tillbaka