Går det att skriva äktenskapsförord under pågående äktenskap?

Ja, det går att skriva äktenskapsförord både innan och efter vigseln. Tänk dock på att båda makarna behöver signera äktenskapsförordet för att det ska vara giltigt. Det ska även skickas in till Skatteverket för signering.  

Skriv Äktenskapsförord
Gå tillbaka