Kan äktenskapsförord jämkas?

Jämkning av äktenskapsförord kan ske om ena maken har mycket mer giftorättsgods eller om det finns ojämna ekonomiska förhållanden mellan makarna. Jämkning av äktenskapsförord ansöks om och prövas i tingsrätten.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka