Vad händer om vi säljer vår bostad och köper en ny?

Om makarna bestämt att den gamla bostaden ska vara enskild egendom, kommer den nya bostaden också att vara det, om inte något annat bestämts i ett äktenskapsförord. 

Skriv Äktenskapsförord
Gå tillbaka