I vilken lag finns bestämmelser om makar och deras ekonomiska förhållanden?

Regler om makar och deras ekonomiska förhållanden finns i äktenskapsbalken (SFS 1987:230).

Läs mer i vår stora guide om äktenskapsförord

Andra har även sökt på

Gå tillbaka