Går det att skriva äktenskapsförord i efterhand?

Ja, det går att skriva äktenskapsförord både innan och efter giftermålet. Tänk på att båda ska signera äktenskapsförordet och att det ska skickas in till Skatteverket för att vara giltigt. 

Läs mer i vår stora guide om äktenskapsförord

Skriv Äktenskapsförord
Gå tillbaka