Är man bunden av ett äktenskapsförord?

Du är inte bunden av äktenskapsförordet förrän det är utskrivet, ni båda skrivit under och registrerat det hos Skatteverket. Man kan ändra sig och registrera ett nytt äktenskapsförord när som helst. Det senast registrerade äktenskapsförord är det som gäller.

Skriv Äktenskapsförord
Gå tillbaka