Finns det några särskilda krav för hur ett äktenskapsförord ska bli gällande?

Ja, ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknas av båda makarna (eller blivande makarna). Förordet måste sedan registreras hos Skatteverket och blir sedan giltigt från och med registreringen.

Skriv Äktenskapsförord
Gå tillbaka