Behövs det en äkthetsstämpel för att fullmakten vara giltig?

En äkthetsstämpel behövs inte för att att en fullmakt ska vara giltig. Det som krävs ären underskrift av den som ger ut fullmakten.

Skriv Fullmakt för företag
Gå tillbaka