Vad betyder begreppen fullmäktige, fullmaktsgivare och utomstående person?

Fullmäktige kallas den person som handlar i enlighet med fullmakten - med andra ord, den som ska vidta en rättshandling för någon annans räkning (exempel köp av bil eller försäljning av villa).

Fullmaktsgivaren är den som ger ut en fullmakt fullmäktige, alltså den person som vill handla med någon utomstående person.

Utomstående person ska fullmaktsgivaren handla med, genom fullmäktige. Det är för den utomstående personen som fullmäktige ska visa upp fullmakten (om det är en skriftlig fullmakt). Handlingen gäller mellan fullmaktsgivaren och den utomstående personen trots att han inte medverkat personligen vid själva avtalsingåendet.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka