När blir fullmaktsgivaren bunden av fullmakten?

Fullmakten blir giltig och bindande när den är utskriven och underskriven. 

Andra har även sökt på

Gå tillbaka