Vad är en fullmakt?

En fullmakt ger en rättighet för en person att handla (till exempel genomföra ett köp, ingå avtal (företräda) för någon annans räkning. Oftast är det en skriftlig handling men detta är inget krav för att den ska vara giltig utan den kan också vara muntlig.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka