Vilka är gränserna i en fullmakt, för vad personen får göra?

Följer personen instruktionerna i fullmakten gäller handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående personen. Skulle personen däremot bryta mot instruktioner som finns i den skriftliga fullmakten gäller inte handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående. Muntliga instruktioner som inte står med i fullmakten från fullmaktsgivaren till personen gäller om personen följer instruktionerna. Skulle personen inte följa de muntliga instruktionerna men däremot helt följa innehållet i den skriftliga fullmakten gäller detta för fullmaktsgivaren. Personen som fått fullmakten kan då bli skadeståndsskyldig mot fullmaktsgivaren för att han handlat på ett sätt som inte stämt överens med de muntliga instruktionerna.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka