Vad händer om fullmäktige inte följer fullmakten eller instruktionerna?

Skulle fullmäktige bryta mot instruktioner som finns i den skriftliga fullmakten gäller inte handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående.

Skulle fullmäktige inte följa muntliga instruktionerna men däremot helt följa innehållet i den skriftliga fullmakten gäller dessa handlingar för fullmaktsgivaren. Fullmäktige kan då blir skadeståndsskyldig mot fullmaktsgivaren för att han handlat på ett sätt som inte stämt överens med de muntliga instruktionerna.

Om fullmäktige handlar på ett sätt som inte stämmer överens med själva fullmakten och därmed gör så att handlingarna inte gäller mellan fullmaktsgivaren och den utomstående kan han bli skadeståndsskyldig mot den utomstående personen. Om fullmäktige handlar på ett sätt som inte stämmer överens med muntliga instruktioner vid sidan om fullmakten och handlingarna faktiskt gäller mellan fullmaktsgivaren och den utomstående kan han bli skadeståndsskyldig mot den fullmaktsgivaren för att han handlat på ett sätt som fullmaktsgivaren inte önskat, men annars följt vad som står i fullmakten.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka