Hur länge gäller en rättegångsfullmakt?

Har man inte uttryckt någon begränsning gäller en rättegångsfullmakt i alla instanser(exempelvis tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen) eller till dess att fullmaktsgivaren tar tillbaka fullmakten.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka