Vad ska den utomstående veta om ärendet fullmakten gäller?

Eftersom den skriftliga fullmakten visas upp för den utomstående bör man fundera på vad man vill att motparten ska känna till och inte. Vissa saker vill man ge instruktioner om utan att motparten känner till dem, det kan till exempel vara ett maximipris i en viss affär. Sådana instruktioner kan därför fullmaktsgivaren ge muntligen istället, bredvid den skriftliga fullmakten. Fundera därför igenom vad som ska vara öppet för motparten och vad som ska vara interna instruktioner som motparten inte får ta del av.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka