Vilka är gränserna för vad personen får göra via fullmakt?

Man brukar säga att det som står i fullmakten utgör fullmäktiges behörighet. Följer fullmäktige instruktionerna i fullmakten gäller handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående personen.

Skulle fullmäktige däremot bryta mot instruktioner som finns i den skriftliga fullmakten gäller inte handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående. Muntliga instruktioner som inte står med i fullmakten från fullmaktsgivaren till fullmäktige gäller om fullmäktige följer instruktionerna.

Skulle fullmäktige inte följa de muntliga instruktionerna men däremot helt följa innehållet i den skriftliga fullmakten gäller dessa handlingar för fullmaktsgivaren. Fullmäktige kan då blir skadeståndsskyldig mot fullmaktsgivaren för att han handlat på ett sätt som inte stämt överens med de muntliga instruktionerna.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka