Hur ser jag till att den utomstående inte får se instruktionerna?

Fullmaktshandlingen visas upp för den utomstående personen som själv kan se den skriftliga fullmakten och på så sätt få reda på vad fullmäktigen får göra i fullmaktsgivarens namn och för fullmaktsgivarens räkning. Fullmaktsgivaren kan ge muntliga instruktioner till fullmäktige, som inte står i själva fullmakten utan vid sidan om denna. Detta kan vara t.ex. ett maximipris för det fall fullmäktige ska förhandla om pris med det utomstående företaget eller den utomstående personen. Sådan information vet den utomstående personen inte något om, eftersom den informationen inte finns i fullmakten.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka