När behövs en fullmakt för företagt?

En fullmakt behövs i alla situationer då någon ska handla för någon annans räkning (exempelvis genomföra ett köp) med en utomstående person.

Om fullmäktige inte ska handla i eget namn utan för någon annans räkning kommer den utomstående personen med största sannolikhet kräva att en skriftlig fullmakt kan visas upp, för att vara säker på att det faktiskt finns någon fullmaktsgivare.

Muntlig fullmakt består vanligtvis endast av ett meddelande från fullmaktsgivaren till den utomstående personen om att en fullmäktig kommer att handla i dennes namn. Den kan även bestå av instruktioner från fullmaktsgivaren till fullmäktige och den utomstående. Fullmakt kan också uppkomma mellan en arbetsgivare och en anställd, så kallade ställningsfullmakter.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka