Är man bunden av en fullmakt?

Fullmakten görs av behörig person i det företag som ska företrädas. Den som får fullmakten kan alltså inte ändra den. Den som gjort fullmakten kan alltid ta tillbaka fullmaktsdokumentet och ge ut ett nytt med annat innehåll.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka