Vad ska en fullmakt för företag innehålla?

En fullmakt kan handla om i princip vad som helst. Fullmakten kan innebära allt från rätt att köpa en bil till rätt att ta ett lån eller sälja en fastighet, för någon annans räkning. Det är fullmaktsgivaren själv som sätter de yttre gränserna för fullmakten (fullmäktiges behörighet) och dessa bestäms givetvis utifrån det uppdrag fullmaktsgivaren behöver få utfört.

Givetvis är det även fullmaktsgivaren som bestämmer de inre gränserna (befogenheten). Vidare måste fullmakten innehålla något sorts meddelande från fullmaktsgivaren till tredje man, att utpekad fullmäktige ska ha rätt att vidta den handling det är fråga om.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka