Vad ska personen göra för företagets räkning?

Vad fullmäktigen har rätt att göra i fullmaktsgivarens namn står i fullmakten. Det kan röra sig om rätt att företräda fullmaktsgivaren i rätten som ett ombud eller advokat (rättegångsfullmakt), att utföra ett specifikt uppdrag, köp eller ärende (begränsad fullmakt), eller en generell fullmakt som låter fullmäktigen agera i fullmaktsgivarens namn generellt, oavsett fråga och ärende.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka