Är man tvungen att acceptera en fullmakt?

Motparten är inte tvungen att acceptera någon med fullmakt i stället för personen denne företräder. Har man en skriftlig fullmakt ger det dock ett seriöst intryck och brukar generellt accepteras.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka