Varför ska man inte använda mallar till fullmakter?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur fullmakter kan skrivas. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna.

Genom vår tjänst kommer du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i vilka alternativ som du ska ha med i fullmakten. Fullmakten skapas på så sätt utifrån dina förhållanden och du får en fullmakt som är skräddarsydd. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka