Behövs det en äkthetsstämpel för att fullmakten vara giltig?

En äkthetsstämpel behövs inte för att att en fullmakt ska vara giltig. Det som krävs är en underskrift av den som ger ut fullmakten.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka