Hur hanteras den avlidnes skulder?

Den avlidnes skulder ska betalas ur dödsboet innan eventuellt arv kan delas ut. Arvingarna är dock aldrig skyldiga att betala skulder som inte täcks av den avlidnes tillgångar.

Läs mer i vår stora guide om testamente

Skriv Testamente
Gå tillbaka