Kan man ärva en skuld?

Nej, arvingarna kan aldrig bli skyldiga att betala skulder som inte täcks av den avlidnes tillgångar. Är skulderna större än tillgångarna ärver arvingarna ingenting efter den avlidne.

Skriv Testamente
Gå tillbaka