Kan jag behöva dela något trots att vi bestämt att ingenting ska delas?

Har ni bestämt att inget ska delas är det i regel det som gäller, men det kan finnas andra grunder till delning av egendom, t.ex. samäganderätt. Har ni båda betalat för något äger ni det tillsammans och det ska därför delas.

Skriv Äktenskapsförord
Gå tillbaka