Är ett aktieägaravtal bindande?

Ja, ett aktieägaravtal är bindande från och med undertecknandet och kan inte ensidigt ändras av någon. Om samtliga delägare är överens går det dock att göra om hela eller delar av aktieägaravtalet trots att avtalets löptid ännu inte gått ut.

Läs mer i vår stora guide om aktieägaravtal

Skriv Aktieägaravtal
Gå tillbaka