Vilka kan skriva ett aktieägaravtal?

Både privatpersoner (fysiska personer) och företag (juridiska personer) kan vara delägare i ett aktiebolag och därmed skriva aktieägaravtal.

Skriv Aktieägaravtal
Gå tillbaka