Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vad innebär det att upprätta en röstlängd?

En röstlängd är en förteckning över närvarande aktieägare och eventuella ombud och/eller biträden. Där ska anges hur många aktier och röster varje aktieägare har och eventuellt ombud/biträden som företräder aktieägare vid bolagsstämman. Alla närvarande aktieägare och ombud ska skrivas upp. En aktieägare som har poströstat ska också anses som närvarande. Röstlängden ska alltid godkännas av bolagsstämman. Den gäller till dess att bolagsstämman har beslutat att ändra den. Det är bolagsstämmans ordförande som ska göra röstlängden. Röstlängden ska sedan godkännas av bolagsstämman. Bolagsstämman är skyldig att se till att röstlängden tas in i protokollet eller läggs som en bilaga till protokollet.

Skriv Bolagsstämmoprotokoll
Gå tillbaka