Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m 18/12 2022.

Vad innebär turordningsreglerna?

När en arbetsgivare vill hävda arbetsbrist som grund för uppsägning måste arbetsgivaren följa en viss turordning när arbetstagarna ska sägas upp. Utgångspunkten är att den som har kortare anställningstid ska sägas upp före den som har längre anställningstid. Detta kan innebära att en arbetstagare som har längre anställningstid kan komma att ta över en annan arbetstagares arbetsuppgifter på grund av dennes anställningstid är kortare, förutsatt att den första arbetstagaren har kompetens även för dessa arbetsuppgifter. Arbetsgivaren måste skapa olika turordningslistor för olika kollektivavtalsområden. Vidare delas arbetstagarna upp i enheter beroende på var dessa arbetar. En byggnad eller ett inhägnat område brukar räknas som en enhet (s.k. driftsenhet). Inom varje driftsenhet ska en turordningslista upprättas. Har arbetstagaren inte mer än tio anställda har denne rätt att undanta maximalt två personer från turordningen. Dessa kan då få ha kvar sin anställning trots att någon annan har en längre anställningstid.

Skriv Anställningsavtal
Gå tillbaka