När måste arbetsgivaren senast meddela att anställningen ska upphöra vid provanställning?

Arbetsgivaren kan lämna besked om att provanställningen ska ta slut och inte övergå till en tillsvidareanställning (fast anställning) senast vid prövotidens utgång. Arbetstagaren har dock rätt till två veckors uppsägningstid och arbetsgivaren är skyldig att betala skadestånd om denne säger upp den anställde senare än två veckor innan provanställningen tar slut. Alltså kan provanställningen avslutas vid provanställningens utgång men arbetsgivaren måste lämna besked senast två veckor innan för att undvika skadeståndsansvar.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka