Hur länge får en visstidsanställning pågå?

Anställningsformen får användas i högst ett år. Den får inte användas när arbetstagaren tidigare utfört liknande arbetsuppgifter hos arbetsgivaren under de senaste fem åren i sammanlagt ett års tid. Om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal bör detta granskas. Avtalet kan innehålla särskilda bestämmelser som rör när visstidsanställning får användas som anställningsform.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka