Vilka uppsägningstider gäller för en tillsvidareanställning?

Den kortaste uppsägningstiden är en månad och denna gäller både för arbetstagaren och arbetsgivaren. Är det så att arbetstagaren varit anställd i åtminstone två år men ännu inte fyra år har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid på två månader.

När arbetstagaren har arbetat minst fyra år men inte sex år har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid på tre månader.

Fyra månaders uppsägningstid gäller om anställningstiden är kortare än åtta år men längre än sex år.

Är anställningstiden längre än åtta år men ännu inte uppgått till tio år har arbetstagaren rätt till fem månaders uppsägningstid.

Slutligen har arbetstagaren rätt till sex månaders uppsägningstid om anställningen varat längre än tio år.

Dessa regler kan endast göras gällande av arbetstagaren. Arbetsgivaren kan aldrig kräva en längre uppsägningstid än en månad, om inte annat avtalats. Givetvis kan parterna avtala om en annan uppsägningstid, så länge denna är längre än vad lagen stadgar.

Skriv enkelt själv ett juridiskt korrekt Anställningsavtal med Lexlys digitala verktyg för endast 1 995 kr ex moms. Tjänsten är kvalitetssäkrad av våra affärsjurister. 

Läs mer i vår stora guide om anställningsavtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka