Vad är sakliga skäl vid uppsägning?

Sakliga skäl innebär att varje uppsägning måste ha väsentliga skäl. Det finns två olika kategorier av vad som kan vara sakliga skäl: arbetsbrist eller skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen. Det är svårt att generellt säga vad som är sakliga skäl. Något som inte är sakliga skäl för uppsägning är att arbetstagaren går med i en fackförening eller att dennes politiska åsikter skiljer sig från arbetsgivarens. Vidare får man inte säga upp ett anställningsavtal på grund av att arbetstagaren ska få barn eller tillhör en annan religion. Det krävs att det finns skäl som hänför sig till anställningen och att det är rimligt att arbetsgivaren på grund av dessa skäl avslutar anställningen. Generellt kan sägas att ordentliga anledningar krävs.

Läs mer i vår stora guide om anställningsavtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka