Varför ska jag skriva ett provanställningsavtal?

Har arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommit överens om något annat i anställningsavtalet blir anställningen automatiskt en tillsvidareanställning (fast anställning). En arbetsgivare som inte vill ge arbetstagaren en tillsvidareanställning måste således upprätta ett anställningsavtal där en annan anställningsform fastslås. Provanställning är ett alternativ för en arbetsgivare som vill se prov på arbetstagarens kvalifikationer, d.v.s. att denne är rätt person för jobbet, innan arbetstagaren får en tillsvidareanställning.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka