Vad ska jag göra om jag inte önskar att tillsvidareanställa den provanställde?

En provanställning som inte avbryts går, efter sex månader (eller om kortare tid avtalats), automatiskt över till att bli en tillsvidareanställning. Då anställningen övergått till en tillsvidareanställning krävs sakliga skäl för att säga upp den anställde.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka