Kan provanställningsavtalet innehålla vilka villkor som helst?

Om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal så får arbetsgivaren inte skriva ett anställningsavtal som inte stämmer överens med dessa bestämmelser. Det finns också arbetsrättsliga lagar som exempelvis slår fast den anställdes rätt till semester, semestersättning eller tider för uppsägning. Anställningsvillkor som är olämpliga eller oskäliga kan dock komma att förklaras ogiltiga av domstol om den anställde skulle väcka talan mot arbetsgivaren.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka